UWEBREVNINFO NUMFFURL /user.htmlFNME4F:\sds_c\Easy_Logic\easyLogic05092017\easyLogic.htmlFFLG<UŘK÷ŠHFILEUŘ EasyLogic

PRACUJI
Pro vyvolání nápovědy stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte myší na prvek, jehož nápovědu chcete vyvolat.


Okno nápovědy uzavřete kliknutím myší bez současně stisknuté klávesy CTRL.
EOF0