Firmware

AKTUÁLNÍ FIRMWARE SI MŮŽETE STÁHNOUT TAKÉ Z NAŠICH WiKI STRÁNEK: klikněte na odkaz zde

Zdrojové kódy od firmware nejsou a nebudou k dispozici. Všechen námi publikovaný firmware je chráněn autorským zákonem. Používát náš firmware pro jiná zařízení než pro naše výrobky je zakázáno. Firmware je zakázáno zpětně dekompilovat či do něj jakkoliv zasahovat. V okamžiku zakoupení výrobku nebo stažení si firmware s těmito podmínkami dáváte svůj bezpodmínečný souhlas