Jak začít měřit

Měření elektrické energie
Měřením získáváme detailní informace o spotřebě elektrické energie celého domu ,bytu, dílny, garáže nebo třeba jenom skleníku. Nejjednodušší řešení jak začít měřit je pořídit si podružný elektroměr. Pokud chceme měřit odběr celého domu najednou pořídíme si například třífázový elektroměr pro přímé měření, ale tady není potřeba aby byl úředně ověřený. Pokud chceme detailnější informaci o spotřebě nějakých částí domů nebo konkrétních elektrických zařízení pořídíme si elektroměr jednofázový a také není potřeba aby byl úředně ověřený.

Je potřeba také zvážit jaký elektroměr a s jakým proudovým rozsahem si pořídíme a aby zvolený typ měl impulsní výstup. V případě, že si nejste jistí poraďte se s elektrikářem případně nás bez problémů můžete kontaktovat.

Samozřejmě vždy bude také na tom zda děláme elektroinstalaci kompletně novou, případně je potřeba se přizpůsobit elektroinstalaci stávající.

Získané informace vidíme online, případně si vše také můžeme archivovat pro případná srovnání za určitá časová období. Můžeme například sledovat jaká je spotřeba týden před dovolenou a jaká byla spotřeba během dovolené. Takto si můžeme obě období vyhodnotit a zamyslet se na tom kde a jak a na čem by se dalo ušetřit. Archivace může být přes cloud meření energie , nebo přímo do systému nazvaného HomeCloud. U tohoto systému zůstávají všechna data v interní síti.

Samozřejmostí u systému SDS je rozlišení levného a drahého tarifu.

Měření není určené jenom pro rodinné domy a byty , ale také pro průmyslové objekty. Můžeme například sledovat odběr konkrétních výrobních linek a podobně.

Počet měřených elektroměrů závisí na tom, který modul SDS využijeme. Modul SDS BIG má 8 opto vstupů + 1 vstup Logic S0. Další možností vyčítání dat je přes převodník RS485 , kde můžeme sledovat informace například z kalorimetru.

Cena 1-fázového elektroměru s rozsahem měření 0,02-45A se pohybuje od 390 do 510Kč dle výrobce. Cena 3-fázového elektroměru s rozsahem měření 0,04-100A se pohybuje od 900 do 1500Kč dle výrobce. Oba elektroměry jsou pro podružné měření.

V žádném případě nedoporučujeme zasahovat do elektroměru který patří Vaší distribuční společnosti.

Pro příklad uvádíme cenu sestavy pro podružné měření ze dvou jednofázových elektroměrů za použití modulů SDS MICRO LIGHT E ARK a napájecího zdroje. Cena je 2407Kč je včetně obou elektroměrů. K tomu získáváte možnost zdarma archivace dat na našem CLOUDU a android aplikaci SDS CONTROL PANEL. Ta je ke stažení na Google Play.

Měření odběru vody a plynu
V případě měření spotřeby vody je nejrychlejší cesta pořídit si opět podružný vodoměr. V případě podružného měření není potřeba kontaktovat vašeho regionálního dodavatele vody. Vodoměr musí mít opět impulzní výstup. U většiny vodoměrů to budou dva dráty, které zapojíme přímo z vodoměru do systému SDS. Může být i typ vodoměru se třemi dráty , ale i ten je možné bez problémů zapojit. Cena takového vodoměru se na našem trhu pohybuje do 1000Kč.
U měření spotřeby plynu je potřeba se obrátit na vašeho dodavatele plynu a požádat ho o instalaci modulu impulsního výstupu pro dálkové měření. Tato instalace by měla vyjít na 1000Kč. Samozřejmě se může ale lišit i podle regionu.
Archivace může být přes cloud meření energie , nebo přímo do vašeho systému nazvaného HomeCloud.