Optovstupy

Každé zařízení SDS poskytuje několik optických (binárních = vyp/zap) vstupů. Tyto vstupy reagují na přítomnost a nepřítomnost napětí na konkrétních vstupních svorkách, a tato informace je dále zpracována zařízením SDS (např. zobrazena ve webovém rozhraní).

Zapojení optických vstupů se pro jednotlivé zařízení SDS liší, a stejně tak se liší i možný způsob použití těchto vstupů.

Základní využití optických vstupů je:

počítání S0 impulsů (odečty energií - elektroměry, plynoměry, vodoměry)
zjišťování binárního stavu (zap / vyp - je signál / není signál)