Monitoring energií

Pomocí jakéhokoliv modulu SDS , který má optický vstup máte svou spotřebu energií vždy pod kontrolou. Nejčastěji měříme odběr elektrické energie , vody , spotřebu plynu a tepla. Ceny za energie neustále rostou a mít vše okamžitě pod kontrolou je obrovská výhoda systému měření energií pomocí modulů SDS. Jelikož jsou SDS zařízení programovatelné logické automaty, je možné si pomocí nahraného programu nechat zasílat průběžné informace o vaší spotřebě. Můžete mít taky informaci při nenadálém odběru, který překročí Vámi stanovenou hranici.

O své spotřebě vždy dostáváte plnohodnotné a detailní informace. Pokud jste např. majitel domu o více bytových jednotkách můžete mít detailní informace o spotřebě u všech měřičů a jednotlivý nájemci mají přístup pouze ke svému měřiči. Pro toto lze použít eportál měření energií. Všechny tyto služby jsou zdarma a je potřeba pouze se zaregistrovat do systému a postupovat dle návodu.

Vaši spotřebu energií můžete sledovat pomocí jakéhokoliv internetového prohlížeče v PC,tabletu nebo smartphonu odkudkoliv kde se nacházíte. Požadavky pro měření spotřeby energií jsou velice jednoduché a cenově přístupné pro všechny.

Moduly doporučené pro měření S0 :

  • Modul SDS BIG - osm optických vstupů + LOGIC S0 , 8x S0 + LOGIC S0
  • MODUL SDS MICRO verze E (DIN i light) - tři optické vstupy ,3x S0 + 1x LOGIC S0
  • MODUL SDS MICRO Io6 (DIN i light) - tři optické vstupy ,3x S0 + 1x LOGIC S0
  • MODUL SDS TTCPRO light a light2 ) - čtyři optické vstupy, 4x S0
  • MODUL SDS MACRO DIN - osm optických vstupů ,8x S0

Měření S0

S0 je rozhraní definované normou DIN 43864, a každý elektroměr (nebo jiný druh měřiče energie) by jím měl být vybaven. Stejně tak lze S0 výstup získat z plynoměru, z vodoměru, z měřiče tepla a tak dále. Díky S0 rozhraní můžete snadno, přesně a velmi levně získat informace o odběru energie.

Rozhraní S0 je nejlevnějším a nejsnazším způsobem jak připojit elektroměr nebo jiný měřič energie k odečtovému zařízení. Další známá rozhraní jsou M-BUS a RS485 (kde jsou použity různé protokoly). V případě, že chcete připojit měřič energie s tímto jiným rozhraním, kontaktujte nás pro další informace.

S0 počítadlo je určeno k zaznamenávání impulsního výstupu elektroměru, nebo jiných zařízení. Konfigurují se přepočítávací konstanty pro převod impulsů na konkrétní jednotky, správné hodnoty získáte z dokumentace od připojeného přístroje (např. elektroměr 1000 impulsů na 1 kWh).
Naměřené údaje z počítadel optických vstupů jsou u všech zařízení SDS ukládány do permanentní paměti každých 12 hodin. U nových modulů SDS TTC,BIG a Small jsou naměřené hodnoty ukládané okamžitě.

Zařízení SDS také umožňují vybrat aktivní i neaktivní tarif. T0 = neaktivní tarif. T1 = aktivní tarif.

Veškeré nastavení optických (S0) vstupů jsou prováděny ve webovém rozhraní modulů SDS.

Záznam S0 impulsů

Pokud potřebujete znát množství elektrické energie, kterou váš elektroměr změřil (množství odběru), pak se rozhraní S0 pro tento účel hodí. Nebo pokud jste majitel elektrárny (fotovoltaická - solární, nebo větrná, nebo kogenerační atd.), a chcete vědět, kolik vám elektrárna aktuálně vydělává. Pro každou kilowatthodinu generuje elektroměr určitý počet impulsů (typicky mezi 250 až 10000 imp./kWh), přičemž v rytmu těchto impulsů je spínán S0 výstup - toto je vyhodnocováno v SDS a zaznamenáváno.

Stejně to je i u vodoměrů, plynoměrů či měřičů tepla atd. - při odběru energie (spotřeba vody, plynu) jsou generovány S0 impulsy.

Původní mechanické elektroměry měli na S0 výstupu reléový kontakt, takže nebylo potřeba rozlišovat připojovací polaritu, avšak digitální elektroměry mají obvykle S0 výstup realizovaný polovodičovou součástkou, proto je potřeba rozlišovat svorky S0+ a S0- a nepřipojit napětí opačně, mohlo by dojít k zničení S0 výstupu.

S0 výstup tedy neposkytuje napětí, ale jedná se pouze o řízený spínač, který spíná v rytmu impulsů vázaných na aktuální spotřebu.

Svorky opto 1+,1-,2+,2-,3+,3- (S0+,S0-) jsou přivedeny přes interní omezovací rezistor na vývody optočlenů. Pokud máte v plánu přivést větší napětí než na kolik bude interní rezistor "stačit" (12-24V DC), bude nezbytné použít navíc externí rezistor pro omezení proudu, jinak dojde ke zničení optického vstupu.

Pomocí výrobků SDS tak snadno vytvoříte vlastní Smart Metering řešení. Výhodou je i možnost sledovat např. binární stavy či měřit teplotu čí řídit relé.

Tak jak je možné sledovat odběr, je možné sledovat i výrobu energie. Zapojení a programy zůstavají vesměs stejné. Řešení je vhodné pro solární a jiné elekrárny. Navíc, protože moduly SDS jsou ve své podstatě malé PLC zařízení, je možné pomocí programu SDS-C například řídit si přebytků energie při výrobě.

Moduly jsou na trhu již řadu let, a za tu dobu je používá velká řada uživatelů a firem, po celé Evropě.

Ukázky zobrazení naměřených hodnot v tebletech, smartphonech a smartTV.