Webový portál S0

Můžete využít připojení svého zařízení SDS do nového webového portálu EPORTAL.MERENIENERGIE.cz pro archivaci záznamů dat a naměřených hodnot.
Portál je k dispozici zdarma pro všechny majitele zařízení řady SDS - OnlineTechnology. Momentálně probíhá zkušební provoz.

Jak to vypadá (demo účet) ?

K dispozici je ukázkový účet webového portálu - portál je nastaven pouze pro prohlížení dat.

Je nutné se přihlásit jako host. viz zde

Po připojení prosím pečlivě prostudujte nápovědu pro připojení nového zařízení k eportálu.