Nastavení připojení k PC

Když si zakoupíte své první zařízení řady SDS, chcete si jej samozřejmě hned vyzkoušet.

Zde je uvedena jedna z mnoha možností - přímé připojení zařízení k PC.

1. Modul SDS MICRO zapojíme na napájecí napětí, typicky 12Vdc (rozsah od 9Vdc do 25Vdc). Doporučujeme napáječ z naší nabídky. Správné připojení napájení je signalizováno svitem LED.

2. Připojení k PC provedeme Ethernetem - modul připojíme přímo k PC síťovým kabelem s konektory RJ45. Výchozí rychlost Ethernetového portu zařízení je 100Mbit/s, ovšem umí pracovat i s rozhraním o rychlosti 10 nebo 1000Mbit/s.

Příklad pro systém Windows:

3. V nabídce "Ovládací panely" > "Centrum sítí a sdílení" zvolíme "Spravovat síťová připojení"

 

4. Zvolíme "Připojení k místní sítí" > Vlastnosti

Prip0

 

5. Vybereme "protokol TCP/IP" > vlastnosti

Prip1

 

6. Nastavíme IP adresu v počítači - zvolíme si vlastní hodnotu (PC není totiž připojen k serveru DHCP)

Prip2

 

7. Otevřeme (doporučený prohlížeč Firefox) a zapíšeme adresu modulu, která je nastavena z výroby na 192.168.1.250

Prip3

 

8. Pokud jsme postupovali správně otevře se nám uvítací stránka SDS MICRO a dále již pokračujeme dle uživatelského návodu (výchozí heslo z výroby je test - nezapomeňte si ho změnit):

Prip4

Takže tento návod ukázal, jak rychle vyzkoušet připojení výrobku řady SDS k PC, a tím ověřit základní funkčnost výrobku.