Nastavení S0 (web)

Aby bylo možno měřit a zobrazovat správné údaje z měřičů energie, je potřeba provést správné nastavení ve webovém rozhraní .

Předpokladem pro následující postup je správně připojený měřič energie.

Každý připojený měřič energie má své samostatné nastavení. Nastavení je dostupné ve webovém rozhraní výrobku SDS. Nastavení je uloženo v trvalé paměti, a vypnutí zařízení jej nesmaže.

Obrázek webového rozhraní - nastavení optockého vstupu pro odečet elektrické energie

Příklad postupu - vzorové nastavení:

1. vstup do webového rozhraní, modulu SDS (zadáním správného IP , výrobní heslo je " test ")

2. menu "NASTAV VSTUPY"

3. v nastavení S0 vstupů vybereme konkrétní vstup,na který se chystáme měřič energie zapojit:klikněte sem pro změnu nastavení

 

Detailní popis webové stránky pro nastavení měřiče na konkrétním opto vstupu:

S0 počítadlo je určeno k zaznamenávání impulsního výstupu elektroměru, nebo jiných zařízení.Na této stránce konfigurujete přepočítávací konstanty pro převod impulsů na konkrétní jednotky,
správné hodnoty získáte z dokumentace od připojeného přístroje (např. elektroměr 1000 impulsů na 1 kWh). Pozn.: údaj počítadla je ukládán do permanentní paměti každých co 12 hodin.
T0 = neaktivní tarif. T1 = aktivní tarif.

ParametrPopis nastavení
Tento vstup je zapojen pro S0:políčko zatrhneme pokud vstup OPTO2 chceme použít pro připojení měřiče energie
Použít tarifní rozdělení:políčko zatrhneme pokud chceme vstup OPTO2 rozdělit tarifem (např. denní a noční proud) ,v případě že vstup použijeme pro tarifní rozdělení, není již možné ho využít pro jiné měření např. elektroměru
Název měřiče:použijem název měřiče např. ELEKTROMĚR
Název jednotky (přepočet impulsů):kWh (nastavte zobrazovanou jednotku, např. kWh)
Název měny (přepočet na peníze):CZK (nastavte zobrazovanou jednotku, např. CZK nebo Kč)
*Impulsů na jednu jednotku :např. 1000 impulsů/kWh (impulsní konstantu přečteme v dokumentaci měřiče)
*Podíl převodového poměru MTD:zadat pouze pro elektroměry s nepřímým měřením (jinak "1") je dobré také ještě zjistit jestli už převodový poměr není nastaven přímo v elektroměru, v tomto případě opět necháme "1"
Cena za jednu jednotku:3,40 (určete si cenu za jednotku, např.: 3.40 CZK za 1kWh)
Přepočet průběžného odběru,na:kW (zapište jednotku aktuálního odběru)
Jednotka průběžného přepočtu:Název - například: Okamžitý výkon
Heslo pro uživatele:Pro přístup k samostatné webové stránce s výpisem údajů pro tento měřič. Lze také ponechat prázdné - pak nebude daná samostatná stránka chráněna heslem.

aktualizivat nastavení ...tlačítkem uložíte změny v nastavení

* nejdůležitější položky pro správný odpočet impulsů , správné hodnoty získáte z návodu dodaného k měřiči všechny ostatní políčka jsou informativní pro vaší potřebu a na správné měření nemají vliv

 

Při použití staršího měřiče který, už má stav počítadla impulsů na určité hodnotě nebo při dlouhodobém výpadku je možné zadat aktuální naměřené hodnoty z elektroměru do konfigurace optického vstupu (NOVÝ CELKOVÝ STAV POČÍTADLA) ,tak aby jsme se dostali na aktuální hodnotu odběru. (viz obrázek níže)

ParametrPopis nastavení
Nastavte nový počet impulsů (T0):zadejte nový počet impulzů
Nastavte nový počet impulsů (T1):zadejte nový počet impulzů

Změnit celkový stav S0 počítadla ... tlačítkem uložíme změny