Převodník RS485

Na desce SDS-BIG je k dispozici RS485-master, včetně zakončovacího rezistoru 120R.
Rezistor 120R lze vypájet pokud je SDS-BIG umístěn uprostřed sběrnice (a ne okraji sběrnice).
Přístup k RS485 lince má FULL-C program, a RS485 lze také použít jak Virtual COM Port (serial-over-Ethernet), tak jak je tomu u ostatních modulů SDS.